«Доверие 111»

 

 

 

21 қараша күні жалпы қазақстандық «Сенім 111» сабағы өткізілді.

 Ақпараттық тақта безендірілді.

21 ноября проведен всеказахстанский урок «Доверие 111» .

 Оформлен информационный стенд

The all-Kazakhstani lesson «Trust 111» was held on November 21.

The Information stand is decorated.