Областные соревнования

Жекпе-жек сайысы бойынша жаңа келгендер арасында  облыстық жарыстарда 10-сынып оқушысы Орловский Иван 1-орын, 11- сынып оқушысы  Савич Василина 3-орын алды.

В областных соревнованиях среди новичков по единоборствам ученик 10 класса Орловский Иван занял I место, ученица 11 класса Савич Василина заняла III место

The pupil of the 10th grade Orlovsky Ivan took 1st place and 11th grade student Savich Vasilina took the III place in the regional competitions among beginners in martial arts.