общественные слушания

    4-ші қаңтарда  Донецк орта мектебінде қоғамдық тыңдаулар өтті

Келесі мәселелер қарастырылды:

1.Білім беру қызметтерін көрсету сапасы (мектеп директоры)

2.Негізгі білім беру бағдарламалар бойынша білім алушылар дайындығының деңгейі мен сапасы.1-ші жартыжылдық қорытындысы (ОТЖ және ТЖ жөніндегі орынбасарлары)

  1. Қайырымдылық көмекті жұмсау бойынша  қамқоршылық кеңес есебі

4 января в Донецкой школе прошли общественные слушания.

 Были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Качество предоставления образовательных услуг (директор школы).
  2. Уровень и качество подготовки обучающихся по основным образовательным программам. Итоги 1 полугодия (ЗДУВР, ЗДВР).

3.Отчет Попечительского совета по расходованию благотворительной помощи.

  

On January 4, public hearings were held in the Donetsk school.

The following issues were considered:

  1. The quality of the provision of educational services (director of the school).
  2. The level and quality of training for students in basic educational programs. Results of the 1st half of the year (Deputy Director for Teaching and Educational Work, Deputy Director for Educational Work ).
  3. Report of the Board of Trustees on the expenditure of charity.