Послание президента

 Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»

 (10 қаңтар 2018 ж.) атты  Қазақстан  халқына Жолдауымен таныстыру мақсатында бірқатар іс-шаралар өтті.  Мектеп кітапханасында   «Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы» атты стенд және көрме дайындалды, педагогикалық кеңесте талдау ұйымдастырылды, сынып сағаттары  өткізілді.

Для ознакомления с Посланием Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года были проведены ряд мероприятий: классные часы, обсуждение на педагогическом совете, оформлены стенд и выставка в библиотеке «Послание Президента народу Казахстана»

To familiarize with the Message of the President of the Republic of Kazakhstan «New Development Opportunities in the Conditions of the Fourth Industrial Revolution» of January 10, 2018 a number of events were held: class hours, discussion at the pedagogical council, a stand and an exhibition in the library «Message of the President to the people of Kazakhstan»